DOCUMENTS


 
 


DOCUMENT 5: Decàleg de propostes polítiques per al nou Govern de la Generalitat de Catalunya (2021)