EL PATRIMONI NATURAL DE CATALUNYA

Catalunya, malgrat les seves petites dimensions, té un patrimoni natural extraordinàriament ric i divers. Això es deu a la gran varietat de situacions geogràfiques que hi coincideixen, en només 30.000 km2 de superfície terrestre: microclimes molt diversos (secs, plujosos, càlids o freds), nombrosos substrats geològics, muntanyes de fins a 3.000 metres, centenars de quilòmetres de costa mediterrània, i una llarguíssima història d’ocupació i aprofitament de la terra que es remunta a fa més de 300.000 anys i que ha deixat la seva petja, més o menys marcada, de maneres molt variades.


Patrimoni natural
Conjunt d’elements, recursos, processos i àmbits del medi als quals es reconeix un valor ecològic, ambiental, científic, paisatgístic o cultural rellevant.

Biodiversitat o diversitat biològica
Varietat de vida en totes les seves formes, nivells i combinacions, inclosa la diversitat d’ecosistemes, la diversitat d’espècies (interespecífica i intraespecífica) i la diversitat genètica.

Conservació del patrimoni natural i la biodiversitat
Manteniment o restabliment en un estat favorable del patrimoni natural i la biodiversitat, així com el conjunt de mesures necessàries per aconseguir-ho i per garantir que l’ús que se’n faci sigui sostenible.


10 RAONS DE PES PER A CONSERVAR EL PATRIMONI NATURAL I LA BIODIVERSITAT DE CATALUNYA

1. El patrimoni natural és la principal font de béns i serveis ambientals que tenim.
2. El patrimoni natural és un dinamitzador clau de les economies locals.
3. Conservar el patrimoni natural és una responsabilitat de la nostra societat.
4. La legislació nacional i internacional ens compromet a conservar el patrimoni natural.
5. Conservar el patrimoni natural és fonamental per fer front al canvi climàtic.
6. Els territoris amb un patrimoni natural ben conservat són destinacions turístiques de qualitat.
7. El contacte de les persones amb la natura és essencial per la salut física i mental.
8. Conservar espais naturals poc alterats contribueix a transmetre valors socials rellevants.
9. El patrimoni natural és una font de recerca, desenvolupament i innovació.
10. El patrimoni natural és un element clau de la identitat nacional d’un país.