QUI SOM?

CONSERVACIÓ.CAT és l’Associació de Professionals de la Conservació de la Natura de Catalunya, una associació sense ànim de lucre pluridisciplinar i independent, que agrupa professionals en matèria de conservació del patrimoni natural d’arreu del país.

Els membres de Conservació.cat ho són a títol particular i no representen les organitzacions o entitats per les quals treballen.

D’acord amb els Estatuts els fins de l’Associació són: 

 1. Agrupar, en un col·lectiu independent, les persones professionals i i expertes de
  diverses disciplines relacionades amb la conservació del patrimoni natural i la
  biodiversitat.
 2. Generar missatges i arguments sobre la conservació de la natura, fonamentats
  en l’evidència, innovadors i contrastats, i difondre’ls a la societat.
 3. Influir en les polítiques públiques i en els diversos sectors de la societat per tal
  que la conservació de la natura guanyi importància, coherència i transversalitat.

Les activitats que desenvolupa l’associació són les següents:

 1. Promoure totes aquelles accions que facin que el patrimoni natural i la
  biodiversitat siguin una prioritat de país i es considerin de forma efectiva i
  transversal en les polítiques públiques i/o sectorials.
 2. Exposar i documentar les necessitats i les oportunitats de la conservació del
  patrimoni natural, aportant informació rigorosa basada en coneixement tècnic i
  científic.
 3. Totes aquelles activitats que contribueixin a assolir els objectius de
  l’associació.

QUÈ NO ÉS CONSERVACIÓ.CAT?


No és un centre de recerca, una entitat ecologista o una entitat de divulgació de la natura.

No és un col·lectiu obert genèricament a qualsevol persona interessada en el món de la conservació de la natura. Entenem que aquesta funció ja la realitzen moltes altres entitats i organitzacions específiques que promouen la participació de la ciutadania, de persones amb interessos comuns o de la societat en general.


 

Advertisement